Upravni odbor UIO BiH dogovorio raspodjelu 165 miliona KM od putarina

0
824
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovne na današnjoj sjednici u Banjoj Luci usvojio je privremenu odluku o raspodjeli prihoda od putarine koja su po osnovu akciza na gorivo od februara ove godine akumulirana na posebnom podračunu za izgradnju (auto)cesta.
Sredstva u iznosu od 165 miliona KM biće raspodijeljena (po dosadašnjem modelu raspodjele): Federaciji BiH u procentu od 59 posto, Republika Srpska će dobiti 39 posto, a Brčko distrikt će dobiti dva posto sredstava. Ipak, treba naglasiti da će 10 posto sredstava ostati na računu kao rezerva u slučaju da u narednom periodu dođe do poravnanja među entitetima, imajući u vidu da je FBiH insistirala na većem prihoda u raspodjeli s obzirom na obim putne infrastrukture.
Danas nije usvojena odluka o raspodjeli 11 miliona KM prikupljenih od putarina prije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o akcizama u BiH jer su protiv bili članovi UO iz Federacije BiH, te će ova sredstva i dalje biti akumulirana na posebnom računu.
Raspodjelom namjenskih sredstava od cestarina stvoreni su uvjeti da entitetska preduzeća nastave izgrdanju autocesta i ispunjavaju svoje obveze prema kreditorima, istaknuto je na sjednici UO UIO BiH.
Također, na današnjoj sjednici u Banjoj Luci podržane su izmjene Zakona o akcizama kojim je predviđeno uvođenje moratorija na daljnje povećanje akciza na cigarete u sljedeće tri godine, o čemu će dalje odlučivati Vijeće ministara BiH. Prema važećim zakonskim odredbama propisano je da se akcize na duhan povećavaju svake godine, minimalno 15 feninga po pakovanju cigareta.
Članovi UIO razmatrali su danas informaciju o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 miliona KM bez zateznih kamata zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini.
Direktor UIO upoznao je članove Upravnog odbora da je do sada po ovoj presudi skinuto više od četiri miliona KM s nekoliko računa Uprave što stvara probleme u radu, jer se sredstva skidaju i s depozitnih računa.
UO UIO nije danas dao pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama koji se odnosi na smanjenje akciza na gorivo, a koji je u proceduri na prijedlog tri zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, saopćeno je iz UIO.