UPRMBiH: Seminar o procesu supervizorske procjene u skladu sa novim propisima EU

0
2465
Seminaru je prisustvovalo više od 55 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Ernst&Young Beograd i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) uspješno održalo seminar o temi ‘Proces supervizorske procjene’ u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije.
Seminaru je prisustvovalo više od 55 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, mikrokreditnih organizacija, regulatora i međunarodnih donatora. Predavači su bili renomirani predavači kompanije Ernst&Young sa višegodišnjim, internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, procesa supervizorske procjene, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, bankarstva i finansija.
“Cilj ovog seminara je bio da kolege iz regiona razmjene svoja iskustva te podijele svoje znanje sa lokalnim bankarskim i finansijskim sektorom u BiH oko procesa supervizorske procjene u skladu sa zahtjevima propisanim od strane regulatora iz Europske unije. Pred bankarskim sektor BiH su brojni izazovi usklađivanja sa regulatornim okvirom EU. SREP predstavlja sveobuhvatni model revizije i ocjene banaka, koji uključuje dubinsku analizu procesa, metodologija, poslovnog modela i svih rizika kojima su banke izložene. Zbog toga razumjevanje ovog okvira predstavlja ključni elemenat provođenja supervizije i procjene rizika, kako pojedinačnih banaka, tako i sektora u cjelosti”, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.
Ovaj seminar predstavlja nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljem da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih banaka i regulatora upoznaju sa novim zahtjevima i propisanim procesima međunarodnih regulatora vezanih za supervizorske procjene banaka i finansijskih institucija.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da u u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.