UPUSK pripojeno UPFBiH kao Grupacija poslodavaca USK

0
601
Sjednica Skupštine Udruženja poslodavaca Unsko-sanskog kantona

Na sjednici Skupštine Udruženja poslodavaca Unsko-sanskog kantona donesena je odluka o gašenju Udruženja i pripajanju Udruženju poslodavaca FBiH i ubuduće će djelovati kao organizacioni oblik UPFBiH – Grupacija poslodavaca USK.
Također je održana i redovna izborna sjednica Skupštine Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH na kojoj je za predsjednika Skupštine izabran Nedžad Čavkunović iz kompanije Čavkunović d.o.o. Bihać.
Za članove Upravnog odbora Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH izabrani su Kemal Hrnjić MEGGLE d.o.o. Bihać, Emir Raković, ENT Commerc d.o.o. Bihać, Enes Mujnović, BOR d.o.o. Bihać, Edin Ibrahimpašić, Bihaćka pivovara d.d. Bihać, Ejub Topić, HIK-SMO d.o.o. Sanski Most, Ibrahim Đedović, Udruženje poslodavaca Velika Kladuša, Afan Muharemović, AUSTROTERM d.o.o. Bihać, Nihad Šušnjar, BOSNAPLAST d.o.o. Bosanski Petrovac i Refik Bašagić, UNA PROMET d.o.o. Cazin.
Na prvoj sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca USK pri UPFBiH za predsjednika je izabran Edin Ibrahimpašić, a za njegovog zamjenika Nihad Šušnjar.
Na redovnoj izbornoj skupštini izabrani su i članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju USK i to Aida Fojnica, KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa, Smail Nuhić EUROING d.o.o. Bihać i Edin Ibrahimpašić. Za njihove zamjene u ESV USK izabrani su Elvir Risović, RISOVIĆ COMERC d.o.o. Ključ, Mehmed Felić, GRAFIČAR d.o.o. Bihać i Dino Čavkić – DFD Prom d.o.o. Bihać.
Grupacija poslodavaca USK je, također, kandidovala svoje predstavnike za predstojeću Skupštinu, kao i za organe Udruženja poslodavaca FBiH koja će biti održana 1. aprila 2020. godine u Sarajevu.