USAID EIA: Reforma energetskog tržišta mora biti nastavljena

0
949
Vodeća tema 5. Energetskog samita bit će tranzicija energetskog sektora u BiH (Foto: Arhiv)

Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini je formalno otvoreno 1. januara 2015. godine. Od tada pa do danas preko 5000 firmi je ili promijenilo svog snabdjevača električnom energijom ili je sa postojećim snabdjevačem uspjelo ispregovarati bolje uslove snabdijevanja električnom energijom.
Nastavak reformi u elektroenergetskom sektoru u BiH trebao bi donijeti istu prednost i kategoriji domaćinstava, tako da i oni mogu izabrati svog snabdjevača ukoliko im on ponudi bolju cijenu ili uslove snabdijevanja električnom energijom.
“Poseban panel smo posvetili tržištu električne energije i gasa, kako bi ključni ljudi energetskog sekora definisali mjere koje očekujemo od donosilaca odluka da provode u narednim godinama u cilju usklađivanja sa EU zakonodavstvom i zahtjevima Energetske zajednice, i stvaranju transparentnih, privlačnih i potrošački orijentisanih sektora gasa i električne energije“, najavio je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta.
Za razliku od sektora električne energije koji je posljednih godina doživio značajan napredak i promjene, u sektoru gasa ne postoji uređen zakonodavni okvir koji bi bio usklađen sa propisima Energetske zajednice tj. Evropske unije koje je BiH obavezna da ispoštuje. Nepostojanje adekvatne legislative utiče na transparentnost cijena i sigurnosti snabdijevanja gasom. Zbog toga će na četvrtom Energetskom samitu koji se održava od 25. do 27. aprila u Neumu pokrenuti proces traženja rješenja za dinamične i efikasne reforme u ovom sektoru te nastavak reformi u sektoru električne energije.