USAID i Britanska ambasada zajedno do reforme energetskog sektora u BiH

0
871
Matthew Field i Peter Duffy potpisali Memorandum o razumijevanju

Sa ciljem promovisanja saradnje u energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, USAID BiH i Britanska ambasada u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju. Ovim dokumentom definisana je saradnja u procesu reforme energetskog sektora sasveukupnim ciljem pružanja podrške Bosni i Hercegovini u ispunjavanju svojih obaveza prema Ugovoru o energetskoj zajednici te na njenom putu ka pristupanju Evropskoj uniji.
Direktor Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, Peter Duffy je naglasio važnost ove saradnje dodajući da USAID već dugo blisko sarađuje sa vlastima u BiH u podršci energetskom sektoru, posebno na olakšavanju integracije tržišta energijom u regionalno tržište, osiguravanju energetske sigurnosti u cijeloj zemlji, te pomoći u stvaranju konkurentne, tržišno orijentirane ekonomije koja pruža bolje ekonomske mogućnosti za sve u BiH.
“Budući da se BiH suočava sa sankcijama Energetske zajednice zbog neuspjeha u usvajanju potrebnih zakona, USAID i Britanska ambasada su posvećeni pružanju pomoći institucijama BiH u ispunjavanju tih zahtjeva“, dodao je Duffy.
Britanski ambasador u BiH, Matthew Field naglasio je da su Britanska ambasada i USAID uspješno sarađivali u nizu aktivnosti u vezi sa reformom energetskog sektora, uključujući izradu i usvajanje Okvirne energetske strategije BiH, usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH i aktivnosti javnog informisanja, prije svega godišnjem Energetskom samitu u BiH.
“Udruživanjem znanja, Britanska ambasada i USAID će ojačati svoju saradnju u različitim projektima vezanim za energiju za sadašnje i buduće korisnike u BiH. Ova saradnja je važna jer i Britanska ambasada i USAID pomažu BiH u procesu pridruživanja EU“, rekao je Field.
S obzirom na odličnu saradnju u prošlosti, Britanska ambasada i USAID odlučili su proširiti svoju saradnju na aktivnosti koje će doprinijeti uspješnoj tranziciji energetskog sektora u BiH i usvajanju neophodnih reformi.