USAID predstavlja sistem izdavanja e-dozvola u oblasti građenja u FBiH

0
182

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) ozvaničila je partnerstva s Gradom Bihaćem i Općinom Žepče u svrhu pilotiranja sistema izdavanja e-dozvola u oblasti građenja nastao uz podršku Vlade SAD-a putem USAID-ovog Projekta E-uprave.
Ovaj sistem, koji su prethodno počele primjenjivati općine Centar Sarajevo i Tešanj, poboljšat će efikasnost i transparentnost izdavanja dozvola u oblasti građenja prelaskom cijelog procesa online – od podnošenja prijave do odobravanja.
Pored razvoja novog sistema, USAID radi i sa svim nivoima vlasti i zakonodavnim organima na modernizaciji relevantnih zakona. Direktorica Misije USAID-a za BiH pozvala je zakonodavce iz Federacije BiH da usvoje novi Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, kako bi općine u Federaciji mogle početi s primjenom novog sistema.
“Novi zakon je odobren već u prvom čitanju, u oktobru 2023. godine. Sada je spreman za dnevni red Parlamenta Federacije kako bi razmatrali njegovo konačno usvajanje. Moja poruka zakonodavcima je sljedeća: što prije usvojite ovaj zakon, prije će vaši birači – građani i kompanije koje predstavljate – imati konkretnu korist u vidu bržeg, efikasnijeg i transparentnijeg izdavanja dozvola”, izjavila je direktorica Misije, Courtney Chubb.
Uputila je i pohvalu Zeničko-dobojskom i Unsko-sanskom kantonu za usvajanje neophodnih zakona na kantonalnom nivou, koji će Bihaću, Tešnju i Žepču omogućiti primjenu sistema, a Kanton Sarajevo je pozvala da to učini što je prije moguće.
Uvođenje digitalnog sistema za elektronsko izdavanje i pribavljanje dozvola u oblasti građenja donosi ogromnu i važnu promjenu u javni sektor BiH. Taj proces trenutno podrazumijeva složene pravne procedure, zahtijeva opsežnu dokumentaciju i brojna odobrenja različitih institucija, što oduzima vrijeme i opterećuje podnosioce zahtjeva i institucije vlasti uključene u proces.
USAID-ov sistem izdavanja e-dozvola u oblasti građenja omogućit će elektronsko podnošenje zahtjeva, učitavanje potrebne dokumentacije i digitalno potpisivanje e-potpisom, dok će institucijama vlasti omogućiti izdavanje dozvola direktno kroz sistem. Na ovaj način korist imaju građani i kompanije, ali i institucije vlasti jer se poboljšava efikasnost i transparentnost u pružanju usluga, što vodi ka većem broju građevinskih projekata i otvaranju više radnih mjesta uz ekonomski rast.
“Općina Žepče već dugi niz godina ima uspješnu suradnju s međunarodnim organizacijama kroz brojne projekte koji za cilj imaju unaprijediti postojeće i kreirati efikasnije usluge za građane i građanke. Stoga smo vrlo rado prihvatili USAID-ov poziv za usvajanje e-dozvole za gradnju, uvidjevši kako je cilj ove inicijative skratiti i pojednostaviti postupak, štedeći vrijeme i novac našim građanima i poduzetnicima. Bilo bi značajno da se i ostale institucije priključe i učine kompletan proces bržim i jednostavnijim”, izjavio je načelnik Općine Žepče, Mato Zovko.
Sistem poboljšava i efikasnost procesa izdavanja dozvola za institucije vlasti povećanjem nivoa transparentnosti, jasnim definisanjem uloga i odgovornosti s postavljenim rokovima, ali i omogućavanje praćenja postupka u realnom vremenu. Drugim javnim i komunalnim kompanijama omogućava odobravanja direktno kroz sistem, tako da podnosioci zahtjeva više neće morati lično pribavljati odobrenja na više adresa.
“Prvo što smo uočili na inicijalnim sastancima s USAID-om i ostalim lokalnim upravama, je da Grad Bihać prima najviše zahtjeva u oblasti građenja u odnosu na ostale lokalne uprave. Često primimo i pet zahtjeva dnevno, što je na mjesečnom nivou veliki broj. Nažalost, nismo u mogućnosti na sve zahtjeve odgovoriti efikasno, jer se proces ne odvija samo unutar gradske uprave, već su u njega uključena sva javna i komunalna preduzeća, direkcije cesta i javne institucije. Sigurno ćemo kroz ovu elektronsku proceduru ubrzati komunikaciju između nadležnih institucija i tijela, a u konačnici skratiti vrijeme čekanja”, naglasio je gradonačelnik Grada Bihaća, Elvedin Sedić.
Vlada SAD-a, putem USAID-a, predan je partner Bosni i Hercegovini u njenoj namjeri da se pridruži regiji u digitalnoj transformaciji i promovira transparentnu, odgovornu i efikasnu upravu. USAID će nastaviti raditi zajedno s građanima, lokalnim partnerima i drugim međunarodnim donatorima kako bi podstakli napredak BiH i njen evroatlantski put.