USAID radionica o upravljanju rizicima u bankama u BiH

0
1513
Seminaru prisustvuje više od 70 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora BiH

Program reforme finansijskog sektora u BiH FINRA Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država USAID, u saradnji sa Deloitte BiH i Udruženjem profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH), organizuje radionice za bankare pod nazivom ‘Priprema izvještaja o procesu interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP)’.
Radionice se održavaju se 1. i 2. aprila u hotelu Courtyard by Marriott u Sarajevu i 3. i 4. aprila u hotelu Bosna u Banja Luci, a svoje učešće je potvrdilo preko 120 menadžera i bankara, kao i predstavnici Agencija za bankarstvo FBiH i RS.
Predavači na radionicama su Peđa Sarajlić, Senior Manager – Deloitte BiH, Muhamed Semić, Senior Manager – Deloitte BiH i Tomaž Rotovnik, Senior Advisor – Slovenija, a u okviru radionica održavaju se i specijalizovana i interaktivna predavanja sa primjerima i studijama slučaja iz prakse.
“Stabilnost finansijskog sektora, koja je važna za omogućavanje pristupa neophodnim finansijskim sredstvima preduzećima i građanima u BiH, najviše zavisi od vas, osoba koje upravljaju i rade u bankama u BiH“, izjavio je u uvodnom obraćanju Andrew Boegel, direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID BiH.
Predsjednik Udruženja profesionalnih rizik menadžera u BiH Amir Softić istakao je da proces izračuna interne adekvatnosti kapitala predstavlja ključni proces novog regulatornog okvira koji prvenstveno ima za cilj da usmjeri banke na bolje prepoznavanje vlastitih poslovnih modela, rizika koji su dio njih, kao i da omogući bankama da adekvatnije uspostave metodološke okvire procjene otpornosti na stres.
“Upravo zbog toga ovaj okvir treba da doprinese uspostavljanju dodatne dugoročne stabilnosti bankarskog sektora u cijelini”, dodao je Softić.
Osnovna tema radionica je upravljanje rizicima u bankama i zaštita banaka od izlaganja rizicima. Nova metodologija koju primjenjuju banke u BiH, koja je u primjeni u svim bankama u EU, naziva se Proces ocjene adekvatnosti kapitala banaka (ICAAP).
Banke su u obavezi da svake godine primjene ovu metodologiju, koja identifikuje i daje procjenu poslovnih rizika za banku za kreditni portfolio i druge poslovne aktivnosti banke, a rezultati procjene se dostavljaju agencijama za bankarstvo. Ukoliko procjena identifikuje povećan nivo rizika, od banaka se zahtjeva povećanje kapitala u cilju zaštite novca koju su deponovali građani i preduzeća, te zaštite stabilnosti finansijskog sistema BiH.
Generalni sekretar UPRMBiH Amar Brkan izjavio je da će njihovo udruženje u 2019. godini nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou.