Uskoro direktno doniranje hrane javnim kuhinjama, bez plaćanja PDV-a

0
124
Inicijativa 'Niko gladan. Niko sam.' je dio programa 'Pravni okvir za filantropiju'

Dopunom Zakona o PDV-u kompanijama će se omogućiti direktno doniranje hrane pred istek roka javnim kuhinjama i drugim posrednicima u doniranju, uz oslobađanje od plaćanja PDV-a.
Pokretači USAID inicijative ‘Niko gladan. Niko sam’, Fondacija Mozaik sa partnerima, posljednjih godinu dana aktivno rade na tome da novim Zakonom o PDV-u donacije hrane pred istek roka budu oslobođene plaćanja PDV-a. U saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje (UIO) BiH i na osnovu analiza postojećih zakona i međunarodnih praksi, radi se na planiranju podzakonskih akata koji su neophodni za implementiranje ove inicijative, a koji će najbolje odgovoriti na potrebe u našoj zemlji.
Važne smjernice se mogu pronaći u istraživanju koje je za ovaj USAID program proveo ekonomski analitičar dr. scc. Faruk Hadžić, dipl. oec. u kojem se navodi da jedno od rješenja za optimiziranje procesa doniranja hrane može biti i uspostavljanje digitalne banke hrane, kao online prostora za uvezivanje preduzeća koja žele transparentno donirati hranu sa javnim kuhinjama i udruženjima kojima je hrana potrebna i koji će je dostaviti do krajnjih korisnika. Predložena je i druga opcija koja navodi da trgovački lanac može provjeriti šta je potrebno drugoj strani i direktno donirati traženu robu u određenoj količini.
Smjernice su predstavljene UIO nakon čega je usvojeno razmatranje buduće opcije direktnog doniranja, bez osnivanja digitalne banke hrane.
“Prilikom direktne isporuke donacija posrednicima u doniranju važno je osigurati dvije stvari: da je primalac donacije uveden u Registar posrednika za doniranje hrane pri resornom ministarstvu i da je osigurana sljedivost isporuke, tj. da se u svakom momentu može utvrditi kretanje robe“, navodi Sedin Mešinović, šef Odsjeka za revizije i kontrolu iz UIO.
“Nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija, smatramo da je sada najvažnijehitno dopuniti postojeći Zakon i omogućiti da su donacije hrane pred istek roka oslobođene od plaćanja PDV-a. Ukoliko to bude potrebno, izrada podzakonskih akata će biti podržana u sklopu ove USAID inicijative kojima će se urediti i omogućiti proces direktnog doniranja hrane. Ovim nestaje potreba za drugim opcijama, poput pomenutih banaka hrane, tako da one u ovom momentu neće biti razmatrane“, dodao je u ime USAID inicijative Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.
Inicijativa ‘Niko gladan. Niko sam.’ je dio programa ‘Pravni okvir za filantropiju’ koji provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a.
Sve informacije o inicijativi možete pronaći na www.nikogladan.lonac.pro