Uskoro manje gužve, kroz tunel Vranduk će ići samo kamioni

0
674
Sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca sa premijerom Federcije BiH i preduzeća Ceste FBiH

Na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije BiH danas je u kabinetu premijera FBiH Fadila Novalića održan radni sastanak sa predstavicima JP Ceste FBiH i UPFBiH. Tema sastanka je bila pokušaj iznalaženja rješenja za smanjenje gužvi i čekanja na lokaltetu tunela Vranduk II i mostovima Bosna IV i Bosna V, na kojima se provode radovi na rekonstrukciji.
Privrednici, naročito sa područja ZDK u više navrata su protestirali, jer obustave saobraćaja zbog obnove ovih objekata u značajnoj mjeri smanjuju privredne aktivnosti u ZDK, ali i u cijeloj FBiH.
“Nakon što JP Ceste FBiH uradi sanaciju Regionalne ceste Nemila-Banlozi-Zenica što se očekuje u sljedećih desetak dana, kompletan putnički saobraćaj bit će preusmjeren na ovu cestu. Kroz jednu traku tunela Vranduk II će saobraćati teretna vozila. Na ovaj način će zadržavanja umjesto dosadašnjih sat i po u vrijeme najgušćeg saobraćaja na lokalitetu tunela Vranduk II trajati od 15 do 30 minuta u špici, dok će mimo špice trajati i kraće“, saopćeno je nakon sastanka.
Predstavnici JP Ceste FBiH na sastanku su istaknuli da je bilo neophodno uraditi asfaltiranje regionalne ceste Nemila-Banlozi-Zenica, koja je bila u katastrofalnom stanju. Također je istaknuto da bi u narednih 15-ak dana, saobraćaj na ovim dionicama trebao biti dodatno ubrzan, jer je ostalo da se urade asfaltiranja još jednog dijela ove regionalne ceste.
Iz JP Ceste FBiH su naglasili da će maksimalno ubrzati radove na rekonstrukciji tunela Vranduk II, kako bi se što prije normalizirao putnički saobraćaj na ovoj, inače, jako prometnoj dionici.
“Privrednicima sa područja ZDK, ali i cijele FBiH dosadašnji zastoji su stvarali probleme u poslovanju. Sa preusmjeravanjem putničkog saobraćaja na Regionalnu cestu Nemila-Banlozi-Zenica, značajno će se ubrzati teretni saobraćaj, a samim tim će i kompanije moći ispunjavati svoje zacrtane planove i realizirati potpisane ugovore“, kazao je Kasim Kotorić, predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH.