Uskoro počinje rekonstrukcija objekta Hitne pomoći u Sarajevu

0
1520
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo (KS) Amela Sofić potpisala je danas Sporazum o finansiranju i implementaciji izrade projektne dokumentacije za realizaciju projekta ‘Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo’ sa direktorom ove ustanove Ademom Zalihićem te direktorom Zavoda za izgradnju KS Mirzom Hulusićem.
“Nastavljamo s realizacijom dobrih projekata, jačamo primarnu zdravstvenu zaštitu, jer smo svjesni značaja ove ustanove koja na licu mjesta u hitnim okolnostima pruža našim građanima zdravstvenu zaštitu iz oblasti hitne patologije”, istakla je ministrica Sofić.

Potpisan Sporazum za rekonstrukciju centralnog objekta Hitne pomoći u Sarajevu

Za ovu namjenu Ministarstvo zdravstva KS je osiguralo u Budžetu za ovu godinu sredstva od 50.000 KM, a najavljeno je da će tokom naredne godine biti obezbijeđena i sva eventualno nedostajuća sredstva.
Realizacijom ovog sporazuma osigurat će se uvjeti za početak rekonstrukcije i sanacija centralnog objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, a koja se planira završiti tokom naredne godine.
Implementator realizacije projekta je Zavod za izgradnju KS koji će provesti proceduru javnih nabavki za izbor izvršioca usluge izrade izvedbene projektne dokumentacije i neophodnih elaborata, kao i javne nabavke revizije izvedbene projektne dokumentacije, saopćeno je iz Press službe Vlade KS.
“Posljednji put ovaj objekt je rekonstruiran 1979. godine, tako da je neophodno s njegovom sanacijom započeti što prije, kako bi njegovo građevinsko stanje adekvatno pratilo visoki kvalitet medicinskih usluga koje svakodnevno njegovu zaposlenici pružaju građanima Kantona”, kazao je direktor Hulusić.
U Budžetu resornog ministarstva je planirano i 660.000 KM za nabavku opreme ovoj ustanovi: dva kardiomobila, dva kombija za prevoz hemodijaliznih pacijenata, tri bolesnička kreveta za ambulantu te lutki modela za edukativni centar.