Uskoro tematska sjednica Vlade Kantona Sarajevo o unapređenju poslovanja

0
886
Partnerski odnos Vlade KS i poslodavaca u rasterećenju privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta

Vlada Kantona Sarajevo će u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Kantona Sarajevo održati tematsku sjednicu na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja vezana za rješavanja problema s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta u ovom kantonu, najavio je premijer KS Edin Forto na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo.
“U više navrata smo naglasili da ovaj saziv Vlade KS poslodavce posmatra kao ključne partnere bez kojih nema ni države, ni budžeta, niti fondova… Za tematsku sjednicu Vlade Kantona Sarajevo trebate definirati ključne probleme vezane za poslovni ambijent, sa naročitim akcentom na parafiskalne namete koji su u nadležnosti KS. Podsjećamo da je tzv. ‘šestorka’ usvojila oko 300 mjera na čijoj provedbi će raditi u ovom mandatu i među tim mjerama je i ukidanje pojedinih parafiskalnih nameta koji su u nadležnosti KS. Od Udruženja poslodavaca KS očekujem da zajednički definiramo ključne korake s krajnjim ciljem da vi kao poslodavci još više zapošljavate i investirate“, istaknuo je premijer Forto u obraćanju članovima UO UPKS.
U nastavku sjednice UO UPKS razmatrano je jačanje kapaciteta UPKS u pravcu definiranja statusa članica Udruženja te angažmana stručnjaka koji bi pomogli u definiranju i zastupanju inicijativa UPKS.
Na sjednici je prof. dr. Selmo Cikotić održao članovima UO UPKS prezentaciju na temu ‘Liderstvo u biznisu’, a članovi su razmatrali i zahtjev Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještanika za uključivanje u aktivan rad Ekonomsko-socijalnog vijeća KS.