Uskoro uspostava jednošalterskog sistema poslovanja u FBiH

0
4537
Uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije firmi

Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.
Vlada je ovu radnu grupu zadužila da Akcioni plan za uvođenje jednošalterskog sistema ažurira u skladu novonastalim okolnostima.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija zaduženi su da, u roku od 20 dana, pripreme Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Prednacrt zakona o registraciji poslovnih subjekata i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji.
Nakon ovoga, Federalno ministarstvo finansija, također u roku od 20 dana, treba da pripremi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.
Set svih ovih zakona će, u roku od 45 dana, biti razmatran na tematskoj sjednici Vlade FBiH.