Uspostava privremenog centra za smještaj migranata ’Lipa’ na području Bihaća

0
335
Privremeni kamp za smještaj migranata ’Lipa’ na području Bihaća je kapaciteta 1500 osoba

Vijeće ministara BiH donijelo je danas Odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata ’Lipa’, na području Bihaća, koji će biti montažni objekat kontejnerskog tipa i kapaciteta 1500 osoba.
Ministarstvo bezbjednosti zaduženo je da sa Gradom Bihaćem riješi pravna pitanja u vezi s davanjem na korištenje lokacije ’Lipa’ Službi za poslove sa strancima za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata.
Takođe, Ministarstvo je zaduženo da u saradnji sa Gradom Bihaćem, Vladom Unsko-sanskog kantona (USK), Službom za poslove sa strancima, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i drugim nadležnim institucijama, agencijama i organizacijama definiše i potpiše memorandum o saradnji kojim se uređuju načini saradnje i pružanja međusobne pomoći s ciljem uspostavljanja centra ’Lipa’.
Za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokaciji ’Lipa’ koristiće se sredstva obezbijeđena posredstvom donacija.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ’Službenom glasniku BiH’.
Šatorski kamp ’Lipa’, kapaciteta 1000 osoba, otvoren je 21.4.2020. godine, a namijenjen je za smještaj muškaraca. U kampu su 1.12.2020. godine boravile 1272 osobe.
Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom na području USK je 26.10.2020. donijela zaključke kojim je, između ostalog, od nadležnih tijela zatraženo da kamp ’Lipa’ bude proglašen privremenim prihvatnim centrom i da pomognu u unapređenju uslova boravka i funkcionisanja ovog kampa.
Gradsko vijeće Bihaća je 6.11.2020. dalo saglasnost za privremeni smještaj migranata na lokaciji Lipa.
Vijeće ministara BiH danas nije postiglo konsenzus tokom glasanja o zaključku kojim bi se obavezalo Ministarstvo bezbjednosti BiH da u skladu sa postignutim dogovorom sa Delegacijom Evropske unije i u saradnji sa nedležnim organima u Bosni i Hercegovini provede aktivnosti uspostavljanja i funkcionisanja privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Ciljuge, u opštini Živinice, kapaciteta 1000 lica. Ovaj zaključak će biti ponovo na dnevnom redu u drugom krugu glasanja.