Uspostavljen informacioni sistem okoliša u Federaciji BiH

0
299
Prezentacija Informacionog sistema okoliša i praćenje stanja okoliša FBiH

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održana je prezentacija Informacionog sistema okoliša i praćenje stanja okoliša FBiH, koji je uspostavljen u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom FBiH, te Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o informacionom sistemu zaštite okoliša u Federaciji BiH, saopćeno je iz ovog ministarstva.
Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH su prezentirali tri komponente Informacionog sistema, koje su nedavno prezentirane i Evropskoj agenciji okoliš. Informacioni sistem daje cjelovit uvid u stanje okoliša, opterećenje pojedinih komponenti okoliša, mogućnost efikasnijeg planiranja i provođenja politike zaštite okoliša, kao i strateškog djelovanja. Ovim je omogućen centralizirani sistem prikupljanja, prijenosa i obrade podataka u oblasti okoliša.
“Federalno ministarstvo je 2017. godine pripremilo i uradio izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, kojim je Fondu dato zaduženje uspostavljanja i vođenja informacionog sistema upravljanja otpadom. Nakon toga je i novim Zakonom o zaštiti okoliša iz 2021. godine i Zakonom o zaštiti zraka, koji je u parlamentarnoj proceduri, istaknuta važnost upravljanja podacima o okolišu i jasno su prepoznate vrlo konkretne zadaće u smislu sistemskog prikupljanja i obrade podataka o okolišu. Digitalizacija će pomoći kako institucijama, tako i privrednim subjektima da olakšaju svoje poslovanje“, rekla je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.
Zbog nepostojanja agencije za okoliš Vlada FBiH se, na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odlučila da zaduži Fond da pokrene aktivnosti na uspostavljanju informacionog sistema okoliša i izrade periodičnih izvještaja o stanju okoliša FBiH.
Informacioni sistem upravljanja otpadom FBiH pušten je u operativnu upotrebu 1.1.2021. godine. Sve institucije i obveznici sistema koji upravljaju, proizvode ili uvoze ambalažni i elektronički otpad, kao i posebne vrste otpada, moraju unositi podatke o nastanku, prodaji, recikliranju, kao i deponiranju otpada. Na taj način omogućeno je praćenje tokova kretanja otpada, praćenje razvoja sistema upravljanja otpadom, te posebno omogućeno kvalitetno izvještavanje. Planirana je nadogradnja sistema kako bi se imali svi podaci o opasnom otpadu.
Fond je nadogradio postojeći informacioni sistem u koji institucije mogu unijeti sve podatke i dozvole iz svoje nadležnosti ili verificirati iste koje su unesene od strane privrednih subjekata. Sva kantonalna ministarstva su uvezana u sistem, a omogućit će se pristup i općinama.