Uspostavljena saradnja VTK BiH i Marmara Group Foundation

0
308
Potpisan Sporazuma o suradnji između VTK BiH i Marmara Group Foundation

U Vanjskotrgovinskoj komori BiH danas je potpisan Sporazum o saradnji između Komore BiH i Marmara Group Foundation, čime su postavljeni temelji buduće uspješne saradnje i jačanja postojećih ekonomskih veza između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.
Fondacija za strateška i društvena istraživanja Marmara Group osnovana je kao nezavisna nevladina organizacija 1985. godine i bavi se organizacijom sastanaka, seminara, konferencija, te aktivno radi na pripremi izvještaja, stavova, kao i analiza usmjerenih ka pronalaženju rješenja za aktuelne probleme u Republici Turskoj. Između ostalog, Fondacija je član posmatrač Ekonomskog i socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija, te ima potpisane ugovore o ‘strateškom partnerstvu’ sa brojnim organizacijama uključujući i Bečki ekonomski forum. Misija Fondacije je razmišljati i razgovarati o problemima Turske u oblasti ekonomije, demokratije i sigurnosti, te dijeliti ideje s javnim mijenjem slijedom čega Fondacija sprovodi istraživanja i implementira projekte sa Bliskim Istokom, Balkanom, ali i Evroazijskim zemljama.
Nakon ceremonije potpisivanja Sporazuma održan je i sastanak kojem su pored članova delegacije Marmara Fondacije i predstavnika Komore prisustvovali i predstavnici kompanija iz različitih oblasti privrede. Tokom sastanka predstavljeni su podaci vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa akcentom na razmjenu sa Republikom Turskom, te je odgovoreno na brojna pitanja koje je delegacija Marmara Fondacije imala na temu investiranja i osnivanja kompanija u BiH.