Usvojen Bilans energetskih potreba FBiH za 2020. godinu

0
505
Investiranje u NTF u iznosu od 4 miliona KM biće obezbijeđeno iz Budžeta FBiH za 2021. godinu

Vlada FBiH danas je usvojila Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2020. godinu.
Između ostalog, planiran je plasman naftnih derivata od 1.050.000 tona, od čega iz uvoza 1.010.000 tona, a kroz međuentitetsku trgovinu 40.000 tona.
Dinamika snabdijevanja će ovisiti o zahtjevima domaćeg i odnosa na svjetskom tržištu. Bilansom za 2020. godinu planirano je uredno snabdijevanje Federacije BiH ovim energentom.
Za ovu godinu su planirani uvoz i potrošnja prirodnog gasa od 179.529 hiljada Sm3, što je na gotovo istom nivou kao u 2019. godini (178.521 hiljada Sm3). Energoinvest d.d. Sarajevo je potpisao anekse ugovora s Gazprom exportom, čime je osigurano snabdijevanje BiH/Federacije BiH ovim energentom do 30.6.2020. godine, te s mađarskim transporterom prirodnog gasa do 2023. godine, kao i Ugovor o transportu prirodnog gasa preko Republike Srbije do kraja 2020. godine. Bilansom planirane količine prirodnog gasa za 2020. godinu bit će obezbijeđeno stabilno snabdijevanje Federacije BiH.
U 2020. godini planirana je ukupna proizvodnja električne energije od 9.180,6 GWh, što je oko tri posto više nego lani. Ukupnu potrošnju čine bruto distributivna potrošnja, potrošnja direktnih potrošača i potrošnja CHE Čapljina. U 2020. godini planirana je ukupna potrošnja električne energije od 6.909,46 GWh. Bruto distributivna potrošnja planirana je u količini od 6.124,3 GWh. Potrošnja direktnih potrošača planirana je u količini od 690,66 GWh, a CHE Čapljina 94,5 GWh.