Usvojen Bilans energetskih potreba FBiH za 2021.

0
940
Vlada FBiH ograničila rast cijena električne energije privrednicima na 20 posto

Vlada FBiH danas je usvojila Bilans energetskih potreba Federacije za 2021. godinu, u kojem je ocijenjeno da planirane količine četiri energenta osiguravaju preduslove za stabilno snabdijevanje Federacije BiH u 2021. godini.
Bilansom planirana proizvodnja uglja za 2021. godinu iznosi 7.226.180 tona, a planirana potrošnja 6.981.455 tona. Od toga se na termoelektrane odnosi 5.413.000 tona, za industrijske potrošače 907.580 tona, te za ostale potrošače 660.875 tona. Ako na ovu potrošnju dodamo planiranih 242.000 tona za izvoz, tada ukupna planirana prodaja iznosi 7.223.455 tona uglja.
Za 2021. godinu je planirana ukupna proizvodnja električne energije od 8.698 GWh, a potrošnja od 6.971 GWh. Predviđeno je da snabdijevanje bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom na tržištu električne energije s planiranim bilansnim viškom od 714 GWh.
Kada je riječ o naftnim derivatima, Bilansom je planiran plasman 960.000 tona.
Planirani su uvoz i potrošnja prirodnog gasa od 175.000 hiljada Sm3.

Provođenje projekata u sektoru energije

Vlada Federacije BiH danas je usvojila izvještaj o provođenju projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.12.2020. godine. Svih 15 projekata obuhvaćenih izvještajem provode se u okviru Programa javnih investicija Federacije BiH – projekti u realiziranju.
Devet provodi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo: Vjetropark Podveležje 1, hidroelektrane Vranduk i Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, Električna distribucija BiH, Power IV – EP BiH – Uvođenje SCADA/DMS i TK u distribucijski sektor, Blok 7- 450 MW TE Tuzla, Blok 8 – 300 MW TE Kakanj i RiTE Bugojno 300 MW.
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar provodi četiri projekta, i to CHE Vrilo, Distribucija električne energije BiH/B, SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sistemom, te Rehabilitacija i modernizacija CHE Čapljina.
Projekti koje provodi BH GAS d.o.o. Sarajevo su gasifikacija Srednjebosanskog kantona i južna interkonekcija BiH i Hrvatska.