Usvojen budžet Kantona Sarajevo za 2020. od blizu milijarde KM

0
569
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Skupština Kantona Sarajevo (KS) jednoglasno je usvojila kantonalni budžet za 2020. godinu u iznosu od 989,26 miliona KM.
Ministar finansija KS Jasmin Halebić je rekao da su u budžetu povećana sredstva zdravstvu, za kapitalne projekte rješavanja problema mladih, njihovo zapošljavanje, obrazovanje, infrastrukturu i privredu.
Razvojni budžet je 170 miliona KM, akumulirani deficit je 33 miliona KM, a prethodna godina je završila s tekućim suficitom od pet miliona KM. Dug Kantona Sarajevo je 165 miliona KM, od toga 65 posto je inostrano, a ostalo domaće zaduženje.
Većina projekata koji se finansiraju od ino-kredita odnosi se na kapitalne projekte u oblasti saobraćaja: izgradnja saobraćajnica, sanacija i rekonstrukcija tramvajske pruge, projekt energetske efikasnosti na javnim objektima, rekonstrukcija trolejbuske mreže i voznog parka.
Sredstva iz budžeta ići će i za zaštitu porodica s djecom (oko 31,29 miliona KM), za zaštitu civilnih žrtava rata (15,5 miliona KM), za socijalna davanja osigurano (14,03 miliona KM), za pomoć građanima 450.000 KM.