Usvojen budžet Kantona Sarajevo za 2020. od blizu milijarde KM

0
276
Skupština KS usvojila Nacrt izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina, poreza na nasljeđe i poklone

Skupština Kantona Sarajevo (KS) jednoglasno je usvojila kantonalni budžet za 2020. godinu u iznosu od 989,26 miliona KM.
Ministar finansija KS Jasmin Halebić je rekao da su u budžetu povećana sredstva zdravstvu, za kapitalne projekte rješavanja problema mladih, njihovo zapošljavanje, obrazovanje, infrastrukturu i privredu.
Razvojni budžet je 170 miliona KM, akumulirani deficit je 33 miliona KM, a prethodna godina je završila s tekućim suficitom od pet miliona KM. Dug Kantona Sarajevo je 165 miliona KM, od toga 65 posto je inostrano, a ostalo domaće zaduženje.
Većina projekata koji se finansiraju od ino-kredita odnosi se na kapitalne projekte u oblasti saobraćaja: izgradnja saobraćajnica, sanacija i rekonstrukcija tramvajske pruge, projekt energetske efikasnosti na javnim objektima, rekonstrukcija trolejbuske mreže i voznog parka.
Sredstva iz budžeta ići će i za zaštitu porodica s djecom (oko 31,29 miliona KM), za zaštitu civilnih žrtava rata (15,5 miliona KM), za socijalna davanja osigurano (14,03 miliona KM), za pomoć građanima 450.000 KM.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here