Usvojen Nacionalni akcioni plan Mediteranskog područja BiH

0
882
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, danas je usvojilo Nacionalni akcioni plan Mediteranskog područja Bosne i Hercegovine.
Donošenjem ovog strateškog planskog dokumenta, Vijeće ministara ispunjava međunarodne obaveze koje proizlaze iz članstva BiH u Mediteranskom akcionom planu (MAP) i stvara uvjete za finansijsku podršku za buduće projekte u ovoj oblasti.
Nacionalni akcioni plan (NAP) sadrži l2 prioritetnih investicijskih projekata za mediteransko područje BiH, koji će biti provedeni u cilju smanjenja zagađenja Jadranskog mora i obuhvata slivno područje Jadranskog mora (slivove rijeka Neretve i Trebišnjice) i priobalno područje Neuma.
Akcioni plan za zaštitu morskog okoliša i održivi razvoj obalnih područja uključuje 21 mediteransku zemlju i EU, a BiH je uključena od l997. godine.
Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara BiH i Vlade NR Kine. Riječ je o grantu Vlade NR Kine od 20 miliona kineskih juana, koji je namijenjen BiH za realizaciju projekata, koje će predstavnici dviju država dogovoriti i o tome zaključiti poseban sporazum.

BiH u Strazburu obilježava 15 godina članstva u Vijeću Evrope

Bosna i Hercegovina će obilježiti 15 godina članstva u Vijeću Evrope svečanim prijemom i prigodnim koncertom umjetnika iz BiH, koji će biti održan u Strazburu do kraja ove godine. Za obilježavanje ovog događaja Vijeće ministara BiH odobrilo je 10.000 KM iz tekuće budžetske rezerve.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here