Usvojen Nacionalni akcioni plan Mediteranskog područja BiH

0
958
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, danas je usvojilo Nacionalni akcioni plan Mediteranskog područja Bosne i Hercegovine.
Donošenjem ovog strateškog planskog dokumenta, Vijeće ministara ispunjava međunarodne obaveze koje proizlaze iz članstva BiH u Mediteranskom akcionom planu (MAP) i stvara uvjete za finansijsku podršku za buduće projekte u ovoj oblasti.
Nacionalni akcioni plan (NAP) sadrži l2 prioritetnih investicijskih projekata za mediteransko područje BiH, koji će biti provedeni u cilju smanjenja zagađenja Jadranskog mora i obuhvata slivno područje Jadranskog mora (slivove rijeka Neretve i Trebišnjice) i priobalno područje Neuma.
Akcioni plan za zaštitu morskog okoliša i održivi razvoj obalnih područja uključuje 21 mediteransku zemlju i EU, a BiH je uključena od l997. godine.
Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji za bespovratnu pomoć između Vijeća ministara BiH i Vlade NR Kine. Riječ je o grantu Vlade NR Kine od 20 miliona kineskih juana, koji je namijenjen BiH za realizaciju projekata, koje će predstavnici dviju država dogovoriti i o tome zaključiti poseban sporazum.

BiH u Strazburu obilježava 15 godina članstva u Vijeću Evrope

Bosna i Hercegovina će obilježiti 15 godina članstva u Vijeću Evrope svečanim prijemom i prigodnim koncertom umjetnika iz BiH, koji će biti održan u Strazburu do kraja ove godine. Za obilježavanje ovog događaja Vijeće ministara BiH odobrilo je 10.000 KM iz tekuće budžetske rezerve.