Usvojen Prilog institucija za redovni godišnji izvještaj o BiH

0
70
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument Prilog institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za period 15. 6. 2021. – 17. 3.2022. godine.
Direkcija za evropske integracije BiH zadužena je da ovaj dokument prevede na engleski jezik i da, u slučaju potrebe i na zahtjev, Evropskoj komisiji dostavi dodatne informacije.
Prilog institucija je dokument koji na sažet način daje pregled isključivo ostvarenih mjera, a koje su relevantne za proces evropskih integracija i poboljšanje funkcionisanja sistema. Informacije se prikupljaju sa svih nivoa vlasti, u skladu sa utvrđenom praksom. Godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini Evropska komisija objavljuje u okviru Paketa proširenja. Objava Paketa proširenja za 2022. godinu očekuje se na jesen.

 

 

 

 

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here