Usvojen Program ekonomskih reformi BiH do 2024. godine

0
420
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2022 – 2024. godine (PER BiH 2022 – 2024), koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje.
Program ekonomskih reformi 2022 – 2024. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i na entitetskom nivou prema Prijedlogu plana aktivnosti, a usaglašen je sa entitetskim koordinatorima.
Program ekonomski reformi fokusiran je na makroekonomski i fiskalni okvir, te strukturalne reforme u periodu 2022 – 2024. godine.
Ključne reformske mjere u PER BiH do 2024. godine usklađene su sa Okvirom za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH i uključuju dobru upravu i upravljanje javnim sektorom, društvo jednakih mogućnosti i pametan rast.
Direkcija za ekonomsko planiranje će PER BiH 2022 – 2024. godine dostaviti Direkciji za evropske integracije radi upućivanja Evropskoj komisiji do 25. marta ove godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.