Usvojen Program ekonomskih reformi BiH za period 2023. – 2025.

0
233
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2023. – 2025. godine (PER BiH 2023. – 2025.), koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji.
Program ekonomskih reformi 2023 – 2025. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na temelju priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i entitetskom nivou.
Fokus je na 25 reformskih mjera u okviru strukturnih reformi koje su prepoznate na svim nivoima vlasti kao značajne za snaženje konkurentnosti i uklanjanje prepreka ekonomskom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine u trogodišnjem periodu. Sastavni dio Programa reformi je makroekonomski i fiskalni okvir čiju izradu su koordinarali Direkcija za ekonomsko planiranje i Ministarstvo finansija i trezora BiH.
Strukturne reforme sadržane u ovom programu, sukladno smjernicama Evropske komisije, organizirane su u 13 područja i uključuju upravljanje javnim finansijama, zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblastima tržišta energije, prometa, poljoprivrede, industrije i usluga, obrazovanja i razvoja vještina, zapošljavanja i tržišta rada, kao i socijalne brige i inkluzije te zdravstvene zaštite.
Kao tri ključna izazova izdvojena su povećanje učinkovitosti tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja bližom saradnjom i koordinacijom svih nivoa vlasti te upravljanje javnim finansijama.
Izradu ovog važnog dokumenta koordinirala je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH zajedno s Ministarstvom finansija RS i Federalnim zavodom za programiranje razvoja sukladno svojim nadležnostima.