Usvojen rebalans budžeta Federacije BiH

0
670
Predstavnički dom FBiH usvojio izmjene Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Foto: Arhiv)

Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je većinom glasova podrške usvojio rebalans budžeta Federacije. Takođe, podržan je i prijedlog dopuna Zakona o izvršenju budžeta te novi zakon o pravima demobilisanih boraca.
Federalni premijer Fadil Novalić ukazao je da je realni rast budžeta 3,6 posto, navodeći da je ovo najbolji rezultata kad je riječ o budžetu.
“Rebalans budžeta neophodno je osigurati zbog zakona o pravima boraca, s obzirom na to da je za implementaciju zakona potrebno 25 miliona KM, jer ta sredstva nisu bila planirana u budžetu”, kazao je Novalić.
Rebalans budžeta FBiH predložen je u iznosu od 2.701.845.731 KM i u odnosu na aktuelni budžet veći je za 48 miliona KM.
Rebalansom će biti alocirana sredstva iz klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM koja su ostala neutrošena u budžetu za prošlu godinu. Ovim sredstvima bi trebala biti finansirana izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugih projekata.
Dodatna sredstva su planirana i za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 miliona KM, a koja se odnose na dividendu JP Elektroprivreda BiH koja bi mogla biti uplaćena u narednom periodu.
Rebalansom su planirana i dva miliona KM za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću, a radi se o sredstvima koja su ostala neutrošena iz budžeta 2018. godine. Ovogodišnjim budžetom za tu namjenu planirano je dodatnih 3,5 miliona KM.