Usvojen trogodišnji Nacrt programa javnih investicija FBiH

0
264
Novac će se isplatiti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva po projektima

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila Nacrt programa javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period od 2023. do 2025. godine. Inače, Vlada Nacrt ovog dokumenta usvaja do 30. juna, a Program javnih investicija Federacije BiH donosi do 15. novembra.
Program obuhvata projekte za čije finansiranje su, djelimično ili u potpunosti, osigurana sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u toku (projekti u provedbi), zatim prioritetne projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade Programa javnih investicija (kandidirani projekti), te one za čije je finansiranje pokrenut proces osiguranja sredstava (odobreni projekti).
Ukupna vrijednost 72 projekta uključena u PJI u trogodišnjem periodu je 17 milijardi i 638,09 miliona KM. Od toga se 10 mlrd i 34,83 miliona KM odnosi na deset kandidiranih, 6 mlrd i 730,99 miliona KM na 58 projekta čija je implementacija u toku, te 872,28 miliona KM na četiri odobrena projekta.