Usvojen Zakon o porijeklu imovine funkcionera u Kantonu Sarajevo

0
772
Skupština KS usvojila Odluka o privremenom finansiranju (Foto: Arhiv)

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojila Prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo.
Zakon nalaže obaveze nosiocima javnih funkcija da ubuduće prijavljuju zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije.
Prijedlog predviđa i kazne od 1.000 do 2.500 KM za kašnjenje u godišnjem prijavljivanju imovine, od 10.000 do 20.000 KM za neprijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti, a za ponovljeni prekršaj od 3.000 do 6.000 KM.
Jedan od razloga za donošenje tog zakona je i obaveza proizašla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, konkretno iz Konvencija o borbi protiv korupcije, navodi predlagač, aktuelna kantonalna vlada.
Za provođenje zakona bit će nadležan Ured Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.