Usvojena odluka o privremenom finansiranju Kantona Sarajevo za prvi kvartal 2022.

0
316
Ministar finansija KS Davor Čičić: Budžet se mora donijeti najkasnije do 31. marta

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su usvojili Odluku o privremenom finansiranju potreba KS za period januar-mart 2022. godine.
“Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine, te srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu”, obrazložio je ministar finansija KS Davor Čičić.
Nakon isteka privremenog finansiranja u tom periodu ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u budžet tekuće godine. Budžet se mora donijeti najkasnije do 31. marta naredne godine. Ukoliko se budžet ne donese do kraja marta, nakon toga neće se izvršavati rashodi u bilo koju svrhu, osim otplate duga sve dok se budžet ne donese.
Zastupnici su donijeli i odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i JU Služba za zapošljavanje KS za prvi kvartal naredne godine.