Utvrđen Nacrt budžeta BiH za 2019. od 966 miliona KM, 16 miliona više nego lani

0
1659
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Vijeće ministara BiH danas je jednoglasno utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini iznose 966 miliona KM, što je više za 16 miliona KM, a servisiranje vanjskog duga iznosi 825,76 miliona KM i manje je za 178,30 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda dominira zahvatanje s Jedinstvenog računa u identičnom iznosu (750 miliona KM) kao i prethodnih godina.
Povećanjem budžeta za 16 miliona KM osigurana su sredstva za povećanje plaća policajcima u skladu sa ranijim odlukama Parlamentarne skupštine BiH.
Državnim službenicima i zaposlenicima u institucijama BiH od 1.7.2019. godine, ukoliko do tada bude stupio na snagu budžet institucija BiH, topli obrok bit će vraćen na nivo iz 2012. godine, kada je sa osam KM smanjen na šest KM, čime su ispoštovani sindikalni zahtjevi. Izuzetak su izabrane i imenovane osobe na nivou BiH, čiji topli obrok ostaje šest KM.
Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga BiH u Nacrtu budžeta iznose 1,79 milijardi KM i u odnosu na 2018. godinu manji su za osam posto, odnosno 162,30 miliona KM.