Utvrđen Nacrt budžeta FBiH za 2018. u iznosu od 2,87 milijarde KM

0
1213
Vlada FBiH utvrdila nacrte Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila nacrte Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju.
Prema Nacrtu, Budžet FBiH za 2018. godinu iznosi 2.875.051.837 KM, što je za 127,4 miliona KM ili pet posto više u odnosu na ovogodišnji. U istom iznosu su povećani planirani ukupni prihodi i primici.
Ukupni prihodi od poreza projicirani su na 1.662 miliona KM i u odnosu na ovu godinu veći su za 91 milion KM ili šest posto, pri čemu su prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća planirani u iznosu od 67,5 miliona KM, bruto prihodi od indirektnih poreza od 1.594,4 miliona KM, a neto prihodi od 949.192.372 KM.
Nacrtom budžeta za 2018. planiraju se emisije kratkoročnih i dugoročnih obveznica FBiH u iznosu 510 miliona KM namijenjenih, najvećim dijelom, za refinansiranje postojećeg duga.
Sredstva za kapitalne investicije značajno su povećana i ukupno iznose 256 miliona KM, što je deset posto Budžeta, tako da Nacrt budžeta za 2018. ima i razvojnu komponentu.
Vlada FBiH i u 2018. godini nastavlja ulaganje u putnu infrastrukturu, tako da je Nacrtom budžeta planirano 183 miliona KM za izgradnju auto-cesta i brzih cesta.
Također je planirano i 12,7 miliona KM za nastavak implementacije projekta podrške zapošljavanju finansiranog putem kredita Svjetske banke, a za provedbu Uredbe za zapošljavanje i samozapošljavanje planirano je dva miliona KM.
Putem Union banke, Vlada BiH će kroz doznačavanje sredstava u iznosu od deset miliona KM oformiti povoljnu kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanja.
Planirano je i povećanje ulaganja u poduzetničke zone u lokalnim zajednicama od pet miliona KM s ciljem privlačenja potencijalnih investitora i snaženja lokalne samouprave.
Radi smanjenja troškova zakupnine, održavanja i osiguranja zgrada u koje su smještene federalne institucije, Vlada FBiH u 2018. godini namjerava trajno riješiti smještaj institucija, za što je planirala sredstva u iznosu od osam miliona KM za institucije u Sarajevu, odnosno devet miliona KM za institucije u Mostaru.
Svjesna činjenice da se pojedini kantoni i općine nalaze u teškoj finansijskoj situaciji, Vlada FBiH je transfer kantonima i općinama povećala na 18 miliona KM, dok Rebalansom za 2017. godinu taj transfer iznosi 12 miliona KM.
Za iduću godinu planiran je početak rada Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, za što su Nacrtom budžeta planirana određena sredstva.
Ukupni rashodi i izdaci u Budžetu Federacije za 2018. godinu iznose 2.875.051.837 KM.

Budžet za 2017. smanjen dva posto

Vlada FBiH je takođe utvrdila i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta za 2017. godinu, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, u iznosu od 2.692.930.542 KM, što je za 54,7 miliona KM ili dva posto manje u odnosu na Budžet FBiH za 2017. godinu.
Ključni razlog za pripremu i usvajanje izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu su neplanirani prihodi po osnovi sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije u iznosu od oko 72,5 miliona dolara.
Slijedom toga, Vlada FBiH je na sjednici od 21.9.2017. usvojila Informaciju o inicijativi za finansiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih preduzeća. Ujedno se Vlada FBiH opredijelila da sredstva iz klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM budu usmjerena za unapređenje cestovne infrastrukture, odnosno izgradnju autocesta i brzih cesta. Dio ovih sredstava, u iznosu od 7,7 miliona KM, također će biti usmjeren i za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda prema poljoprivrednicima.
Između Vlade FBiH i predstavnika braniteljskih udruga potpisan je Sporazum o nivou sredstava u Federalnom budžetu na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, namijenjenih rješavanju socijalno-statusnih pitanja braniteljskih kategorija. Vlada je 15.6.2017. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti i obaveznosti primjene ovog sporazuma od 1.9.2017. godine, za čiju je realizaciju Rebalansom budžeta planirano sedam miliona KM.
Izmjenama i dopunama Budžeta za 2017. kapitalni izdaci i transferi povećani su za 111.739.336 KM dok je, s druge strane, smanjena potreba za zaduživanjem s obzirom da su iskorišteni vlastiti izvori finansiranja.