Utvrđen Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH, za lokalne izbore planirana 4,2 miliona KM

Ukupni prihodi i finansiranje institucija BiH u 2020. iznose 996 miliona KM, što je u odnosu na prošlogodišnji Budžet više za 30 miliona KM ili 3 posto

0
291
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom Covid-19. Ministarstvo finansija i trezora će, uz prihvaćene korekcije, Nacrt budžeta dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996 miliona KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Budžet 2019. godine više za 30 miliona KM ili 3%.
Servisiranje spoljnog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 miliona KM ili 2% u odnosu na prethodnu godinu. Tekući izdaci planirani su u iznosu od 868.345.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 718.000 KM ili 0,1%. Sredstva za saniranje ekonomskih šteta, planirana su u ukupnom iznosu od 41.927.000 KM kao nova stavka u Budžetu, od čega na direktnim transferima 14.747.000 KM i na tekućoj rezervi 27.180.000 KM.
Za održavanje lokalnih izbora u BiH u Budžetu su planirana sredstva od 4.227.000 KM.
Stavka tekućih transfera i grantova povećana je za 12.794.000 KM ili 34% u odnosu na 2019. godinu i iznosi 50.874.000 KM, a ova sredstva su, između ostalog, namijenjena saniranju ekonomskih posljedica pandemije virusa korona, u skladu sa zaključkom Predsjedništva BiH.
Kapitalni izdaci u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od 40.490.000, što u odnosu na Budžet za 2019. godinu predstavlja smanjenje od 14.134.000 KM ili 26%.
Zbog ograničavanja ukupnih javnih rashoda i prihoda BiH, a s ciljem obezbjeđenja sredstava za realizaciju prioritetnih aktivnosti, izvršeno je prolongiranje finansiranja dijela višegodišnjih projekata u 2020. godini, u ukupnom iznosu od 19,2 miliona KM.