Utvrđen Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH

0
1024
Upotreba elektronskog potpisa uskoro i u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH koji uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektronskog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama.
Kvalificirani elektronski potpisi imaju, u odnosu na podatke u elektronskom obliku, istu pravnu snagu kao i vlastoručni, odnosno vlastoručni potpis i pečat u odnosu na podatke u papirnatom obliku.
E-potpis smatra se pravno valjanim i dopušteno ga je koristiti u sudskim i drugim postupcima ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom.