Utvrđen Nacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH

Novina je da se uvode novi organi, kao što su Kreditni odbor, Odbor za rizike i Uprava kao korporativno tijelo na principima korporativnog upravljanja

0
1223
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Vlada FBiH danas je utvrdila Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH, kojim su njegove odredbe usuglašene s novim propisima o bankama, Agenciji za bankarstvo i o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH.
Ovaj zakon stvara pravne osnove za stabilnost i daljnji razvoj Razvojne banke (RB) s ciljem finansiranja obnove i razvoja privrede Federacije BiH. Osnovni kapital Banke, koji je u stopostotnom vlasništvu Federacije BiH, ne može biti manji od 150 miliona KM, niti biti dijeljen, prenošen i zalagan.
Razvojna banka, između ostalog, odobrava kredite i druge plasmane, uime FBiH upravlja cjelokupnim sredstvima namijenjenim razvojnim projektima, izdaje jemstva i prodaje dospjela potraživanja. Odobreni krediti, izdana jamstva i drugi poslovi Banke moraju biti osigurani na način uobičajen u bankarskom poslovanju.
Skupštinu RB-a čini Vlada FBiH, predsjednik Skupštine je premijer FBiH kojeg, u njegovom odsustvu, mijenja zamjenik premijera kojeg on ovlasti. Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje dvije trećine njezinih članova, a ona se redovno održava najmanje jednom godišnje.
Novina je da se uvode novi organi, kao što su Kreditni odbor, Odbor za rizike i Uprava kao korporativno tijelo na principima korporativnog upravljanja.
Ovim izmjenama RB će biti na tragu privrednog i ravnomjernog razvoje cijele FBiH. Banka će vršiti finansiranje privrede radi povećanja konkurentnosti i izvoza, poticati održiv rast i zapošljavanje, te pružati finansijsku podršku investicijama i javnog sektora u infrastruktutu. Finansirat će i pokretanje i razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, te poticati razvoj energetske efikasnosti i zaštite okoliša.
Zakonom su precizirane nadležnosti i obaveze Nadzornog i Upravnog odbora RB-a, te način imenovanja njihovih članova.