Utvrđen poseban režim rada sa strankama Sektora za državljanstvo i putne isprave

0
884
Riješen problem nedostatka knjižica za pasoše BiH

Imajući u vidu pojačani interes za poslove koji se tiču državljanstva i putnih isprava, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine saopćilo je da je donesena Odluka o posebnom režimu rada sa strankama u području državljanstava i putnih isprava.
Shodno toj odluci, stranke će putem telefonskog broja 033/492 558, 033/492 562 i 033/492 564 moći zatražiti termin dolaska u prostorije Ministarstva (Sektor za državljanstvo) u slučaju koji hitno moraju biti riješeni, a koji se odnose na postupke: odricanja od bh. državljanstva, izdavanja službenih putnih isprava, revizije državljanstva, preuzimanja ranije završenih rješenja o odricanju od bh. državljanstva, potvrda o oduzimanju bh. putne isprave te prethodno izdate službene putne isprave.
Ovlašteni službenik će tokom radnog dana moći zakazati termin za stranku u periodu od 10 do 13 sati.
Navodi se i da stranka u prostorije Ministarstva ne može ući bez zaštitne opreme i obavezna je prilikom ulaska u kancelariju izvršiti dezinfekciju ruku, a zadržavanje u prostorijama Ministarstva treba da bude što kraće. Stranke ne mogu samoinicijativno dolaziti u prostorije Ministarstva, u kojima se obavljaju poslovi Sektora za državljanstvo i putne isprave.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH se navodi da stranke koje zanima status njihovog predmeta a čiji rok rješavanja na zahtijeva hitni postupak treba da se obrate nadležnom sektoru putem mail adrese: merima.senderovic@mcp.gov.ba; fehma.kalkan@mcp.gov.ba; knezevic@mcp.gov.ba.