Utvrđen Prijedlog budžeta FBiH za 2022. od blizu 5,6 milijardi KM

Na razdjelu Federalnog zavoda PIO planirano je povećanje sredstava na transferu za isplatu penzija u iznosu od 102,3 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu

0
466
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Vlada Fedracije BiH je na današnjoj tematskoj sjednici u Mostaru utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu u iznosu od 5.597.618.777 KM, koji je veći za dva posto, odnosno za 116,4 miliona KM od Budžeta za prošlu godinu.
Strukturu predloženog Budžeta za 2022. godinu karakteriše rast poreznih prihoda, posebno prihoda iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava. Povoljne i optimistične revidirane projekcije prihoda, kao i manje planirani izdaci, pogodovali su značajnom smanjenju potrebe za zaduživanjem, te manjim iznosom planiranih primitaka u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.
Kroz tekuće transfere pojedincima planirana su ukupna povećanja sredstava od 178,3 miliona KM. U ovom okviru, na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirani su transferi pojedincima za implementaciju Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH od 50 miliona KM, što je povećanje za 45,5 miliona KM u odnosu na Budžet za 2021., a budžet Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je povećan za 21 milion KM i iznosi 45,4 miliona KM.
Tekući transferi i drugi tekući rashodi su predloženim Budžetom FBiH za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.750,1 milion KM i veći su za 75,6 miliona KM ili dva posto u odnosu na 2021. godinu. Tako je za provedbu Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano 17,5 miliona KM.
Na razdjelu Federalnog zavoda PIO planirano je povećanje sredstava na transferu za isplatu penzija u iznosu od 102,3 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.
Planiranjem sredstava za nabavku robnih rezervi u ukupnom iznosu od 20 miliona KM, Vlada FBiH ima namjeru da u slučajevima potrebe interveniše kroz set mjera za stabilizaciju eventualnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Sredstva su namijenjena i za sufinansiranje proljetne sjetve pšenice i otkup jesenje žetve u FBiH.
Također, planiran je novi transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke od pet miliona KM za završetak izgradnje zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku.
Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u Budžetu Federacije BiH za 2022. godinu planirani su u iznosu od 441 milion KM, te su veći za 24,2 miliona KM u odnosu na finansijska sredstva za 2021. godinu.
Transfer za razvoj turizma planiran je u iznosu od pet miliona KM te predstavlja povećanje od 4,5 miliona KM u odnosu na u 2021. godini.
Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je kroz transfer za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta planirano 8,2 miliona KM, što je više za 6,5 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.
Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH planiran je u iznosu od 75 miliona KM i veći je za 15 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirane su u iznosu od 120,3 miliona KM, poticaj za poljoprivredu planiran je u iznosu od 106 miliona KM i predstavlja povećanje za 22 posto ili 19 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.
Kapitalni transfer općinama planiran je u iznosu od 36 miliona KM i veći je za šest miliona KM ili 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta iznosi 229,3 miliona KM i veći je za 83 posto nego u 2021. godini, a transfer željeznicama planiran je u iznosu od 35,5 miliona KM.
Za nastavak izgradnje zatvora KPZ poluotvorenog tipa Mostar i pritvorske jedinice KPZ poluotvorenog tipa Sarajevo je u ovoj godini planirano 8,5 miliona KM.
Budžetom je, pored ostalog, planirano 13,5 miliona KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta (2 miliona KM), sportske dvorane (3,5 miliona KM) i bazena u Mostaru (8 miliona KM), dok transferi fondacijama za kinematografiju i sport od značaja za FBiH te fondaciji za bibliotečku djelatnost ukupno iznose 7,2 miliona KM.
Nastavljena je praksa podrške kroz subvencije javnim preduzećima kao što su Željeznice FBiH, aerodromi Mostar, Tuzla i Bihać, te subvencije za uvezivanje radnog staža, kao i prema JP Elektroprivreda BiH po osnovu subvencija troškova električne energije za najugroženije kategorije stanovništva. Pored direktnih subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, poticaja za poljoprivredu i veterinarstvo, čija je dodjela planirana kroz programe utroška sredstava, one su planirane i za uvezivanje radnog staža, te regresiranje kamata kroz Garancijski fond na razdjelima federalnih ministarstava energije, industrije i rudarstva, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te razvoja, poduzetništva i obrta.
Kapitalni transferi su planirani u ukupnom iznosu od 321,5 miliona KM, što je povećanje od 41 posto u odnosu na Budžeta BiH za 2021. godinu, a najveće povećanje se odnosi na kapitalne transfere javnim preduzećima. Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta je 229,3 miliona KM ili 83 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a kapitalni transfer javnim preduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture iznosi pet miliona KM. Za unapređenje avio prometa FBiH planirano je šest miliona KM, a za JP Aerodrom Bihać 19,7 miliona KM.
Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 105 miliona KM, što je za 18,4 miliona KM manje u odnosu na 2021. godinu, a za otplate dugova 849,1 milion KM, što je značajnih 155 miliona KM manje u odnosu prošlogodišnji Budžet. Među planiranim izdacima je i 30 miliona KM za nabavku letjelica za gašenje požara.
U obrazloženju Prijedoga budžeta FBiH za 2022. godinu istaknut je primjetan rast poreznih prihoda, s jedne, te smanjenje izdataka za kamate i otplate dugova, s druge strane, te je omogućeno usmjeravanje mnogo većeg iznosa sredstava na kapitalnim transferima i izdacima za nabavku nefinansijske imovine. Tokom posljednjih godina, izuzev 2020. godine, nije došlo do povećanja vanjskog duga u odnosu na BDP Federacije BiH, nego se kontinuirano bilježi pad procenta zaduženosti u odnosu na BDP.
Prijedog budžeta je utvrđen nakon što su oba doma Federalnog parlamenta obavila raspravu i prihvatila Nacrt ovog dokumenta uz zaključak da on može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga.
Vlada FBiH će u 2022. godini nastaviti poduzimati mjere za prevazilaženje posljedica pandemije, odnosno mjere za održavanje likvidnosti privrednih subjekata, za očuvanje radnih mjesta, te za sanaciju zdravstvenog sektora.
Federalna vlada danas je, također, utvrdila prijedloge Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima FBiH.