Utvrđen Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH

0
436
Nacrtom Porodičnog zakona propisani minimalni i maksimalni iznos izdržavanja djeteta

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH.
Razlog donošenja novog zakona je što je postojeći, koji je donio visoki predstavnik za BiH, na snazi još od 2003. godine. Pored toga, Zakon o građevinskom zemljištu, za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava, početkom primjene Zakona o stvarnim pravima (2104. godine) nije prestao važiti, ali je veći dio njegovih odredbi praktično stavljen van snage.
Novi zakon uređuje raspolaganje i način određivanja, sticanje prava i prestanak statusa javnog ili općeg dobra na zemljištu u gradovima, naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, način korištenja i upravljanja tim zemljištem, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje.
Građevinsko zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim propisima i prostorno-planskim dokumentima. Njime raspolažu njegovi vlasnici, pod uslovima i uz ograničenja određena ovim zakonom i drugim važećim propisima.