Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada

0
597
Sjedniva Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduru uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH.
Cilj ovog federalnog propisa je uređenje oblasti neporeznih prihoda, odnosno naknada i taksi, uz puno poštivanje ustavnih nadležnosti i saradnje s nižim nivoima vlasti. Vodeći se time, Federalno ministarstvo finansija je, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforame fiskalnog sektora (FAR), kao i uz saradnju s nižim nivoima vlasti, pripremilo i objavilo interaktivni Registar taksi i naknada u FBiH, a u završnici je i priprema njegove pojednostavljene web aplikacije sa, na jednom mjestu, transparentno objedinjenim svim relevantnim informacijama, namijenjena kako za poslovne subjekte i građane (obveznike plaćanja), tako i za predlagače i donosioce javnih politika u ovoj oblasti.
Federalna vlada je usvojila programe utroška, s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH – Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u iznosu od oko sedam miliona KM, te Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u iznosu od 2.412.423 KM.
Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta gradskih saobraćajnica u Sarajevu, u iznosu do 30 miliona eura, te inicijativu da kreditnim zaduženjem od 7.062.200 eura kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede.