Ograničena primanja direktora i članova UO socijalnih ustanova u FBiH

0
527
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom utvrđuje visinu plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Pazarić, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine – Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški.
Mjesečna neto plata direktora utvrđena je u rasponu od dvije do tri prosječne neto plate u FBiH, a mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvrđena je za članove u visini 60 posto od prosječne neto plate u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a 80 posto za predsjednike.
Vlada je danas prihvatila i zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta regionalne deponije za kruti otpad u Živinicama, u iznosu do 5 miliona eura. Cilj ovog projekta je pomoć Javnom preduzeću Eko-Sep i Gradu Živinice, kao i općinama Banovići i Kladanj u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta.Vlada FBiH