Utvrđene izmjene i dopune Zakona o VSTV-u

0
364
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je većinom glasova i uz određene korekcije, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH, koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH za razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.
Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcionisanje pravosuđa i VSTV-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.
Predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, propisuje se da se za vrijeme trajanja mandata i godinu dana nakon isteka mandata članovi VSTV-a ne mogu prijavljivati niti biti birani na upražnjene pozicije u pravosuđu, uključujući mjesta u ustavnim sudovima entiteta, poziciju rukovodećeg državnog službenika u Kancelariji disciplinskog tužioca i Sekretarijatu Vijeća.
U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH trebala bi donijeti zakon o VSTV-u BiH koji će biti usklađen sa standardima EU, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, uz tehničke korekcije donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2021. godine, u iznosu od 249 miliona KM.
Ovaj iznos predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.