Utvrđene izmjene Zakona o javnim nabavkama u BiH

0
392
Predloženim zakonom modernizuje se sistem javnih nabavki u BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. Na ovaj način se vrši postepena harmonizacija sa direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.
Predloženim zakonom, koji je pripremila Agencija za javne nabavke, modernizuje se sistem javnih nabavki u BiH i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje.
Istovremeno se izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, uvode bolje antikorupcijske odredbe i modelira sukob interesa prema standardu EU, te se normira institut prethodene provjere tržišta koju provode ugovorni organi u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom.
S obzirom da sadrži oznaku EI, kao svojevrsnu potvrdu usklađenosti sa odgovarajućim propisima Evropske unije, Prijedlog zakona biće dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri.