Utvrđeni koeficijenti i osnovice za boračko-invalidske naknade u FBiH

0
667
Vlada FBiH utvrdila dopune Zakona o prijevremenom povoljnijem boračkom penzionisanju

Vlada Federacije BiH danas je donijela više odluka o utvrđivanju koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite.
Vlada je utvrdila koeficijent jedan (1,00) za obračune i isplatu mjesečnih novčanih egzistencijalnih naknada demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2019. godine, čija primjena ovisi o raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.
Za ove naknade ukupna sredstva odobrena Budžetom FBiH za 2019. iznose 25 miliona KM i bit će plasirana kroz transfer za provođenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica – egzistencijalne naknade.
Za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH za 2019. utvrđen je koeficijent 0,989534 i bit će primjenjivan u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.
Utvrđena obračunska osnovica od 867,50 KM ostaje na nivou iz 2018. godine, a ukupna sredstva odobrena Budžetom FBiH za 2019. godinu za transfer za invalidnine iznose 274,6 miliona KM.
Donesena je i odluka kojom je utvrđen koeficijent 0,979727 za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2019. godinu koja će, također, biti primjenjivana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.
Obračunska osnovica za ove namjene iznosi 641,66 KM, a i ona je na nivou utvrđene za 2018. godine. Ukupna odobrena budžetska sredstva za 2019. godinu za ove naknade iznose 16 miliona KM.
Vlada FBiH danas je utvrdila i po skraćenom postupku Parlamentu Federacije BiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Ove izmjene i dopune su potrebne jer proces revizije po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ne bi mogao biti okončan zbog stalnog uvođenja novih korisnika u pravo.