Uvaženi zahtjevi poslodavaca u FBiH, struja poskupljuje do 5 posto

0
922
Cijena električne energije će privrednim subjektima u FBiH biti ograničena i u 2023.

U Udruženju poslodavaca Federacije BiH ističu da su djelomično zadovoljni činjenicom da su Elektroprivreda BiH i Vlada Federacije BiH dijelom uvažili zahtjeve UPFBiH vezane za najavljeno povećanje cijena električne energije za poslovne subjekte u FBiH, tako da će sada cijene električne energije za poslovne subjekte u Federaciji BiH iznosi između 1,7 i 4,9 posto u odnosu na prosječnu cijenu u 2018. godini, u zavisnosti od napona.
Iz Udruženja poslodavaca FBiH podsjećaju da je prvobitno bilo najavljeno povećanje cijena električne energije za 15 do 18 posto, a u nekim slučajevima čak i 30 posto za poslovne subjekte, na što je UPFBiH pokrenulo niz aktivnosti, formuliralo zahtjeve i alarmiralo poslovnu zajednicu i FBiH ukazujući na sve negativne posljedice prvobitno najavljenog povećanja kako za poslovne subjekte u FBiH, tako i za građane.
– Nakon održanih sastanaka, predstavnici EPFBiH i Vlade FBiH su uvažili argumentirane zahtjeve Udruženja poslodavaca FBiH što je u konačnici rezultiralo značajnim korigovanjem najavljenog povećanja cijena električne energije, ali i mogućnošću dogovora za dodatno smanjenje cijena električne energije do 0,5 posto, što će se regulirati pojedinačnim pregovorima između poslovnih subjekata i EPFBiH.
Također, EPBiH i Vlada FBiH su prihvatili zahtjev UPFBiH da se na do sada potpisane ugovore sa poslovnim subjektima o povećanju cijena električne energije za narednu godinu, urade aneksi sa korigovanim povećanjem cijena električne energije dogovorene na sastanku u Vladi FBiH u utorak, kako ove firme ne bi bile u neravnopravnom položaju u odnosu na druge, prenosi NAP.
Iz Udruženja poslodavaca FBiH naglašavaju da će za neke poslovne subjekte cijena električne energije biti i jeftinija u odnosu na cijene koje su plaćali u ovoj godini.
Imajući u vidu početne pozicije i zahtjeve za poskupljenje cijena električne energije koji su išli i do 30 posto za pojedine poslovne subjekte u Federaciji BiH, iz Udruženja poslodavaca FBiH naglašavaju da nisu sretni sa posvećanjem cijena električne energije, ali su zadovoljni postignutim dogovorom, naročito ako se ima u vidu činjenica da se korigovano povećanje cijena električne energije odnosi na cijelu narednu godinu.