Radnicima rudnika Koncerna Elektroprivrede BiH biće uvezan staž

0
390
RMU Zenica se obavezao na proizvodnju 35.000 tona uglja mjesečno

Vlada Federacije BiH je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za uvezivanje staža radnicima zavisnih društava – rudnici uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH.
Ovom odlukom odobrava se rudnicima Kreka d.o.o. Tuzla, Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza, Zenica d.o.o. Zenica i Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 140 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje zaključno sa 31.05.2021. godine u ukupnom iznosu od 6.492.421,27 KM.
Istom odlukom odobren je iznos od 2.980.633,69 KM za uvezivanje staža za 87 radnika rudnika Kreka d.o.o. Tuzla i Zenica d.o.o. Zenica, kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.
Rudniku uglja Kreka Tuzla odobrava se uvezivanje radnog staža za tri radnika u ukupnom iznosu od 63.294,72 KM, kao i uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 29 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 705.202,08 KM.
RMU Zenica odobrava se uvezivanje radnog staža za 61 radnika u ukupnom iznosu od 3.404.857,41 KM, kao i uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama za 58 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 2.275.431,61 KM.
Rudniku mrkog uglja Kakanj odobrava se uvezivanje radnog staža za 25 radnika u ukupnom iznosu od 786.405,89 KM, za RMU Breza za 34 radnika iznos od 1.277.137,77 KM, a za RMU ‘Abid Lolić’ Travnik-Bila za 17 radnika iznos od 960.725,48 KM.
Ova sredstva isplatit će se iz sredstava zavisnih društava-rudnika uglja u Koncernu EP BiH, a obezbijeđena su Odlukom o pozajmici od strane Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva – rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Porezna uprava FBiH, saopćeno je iz Vlade FBiH.