Uvodi se savremeni informacioni sistem: Efikasnije uklanjanje mina u BiH

0
204
Želi se povećati efikasnost uklanjanja mina u BiH prenosom podataka na BHIMSMA sistem

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Sporazuma o partnerstvu u provođenju projekta’ Podrška Centru za uklanjanje mina u BiH (BHMak) u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protivminsko djelovanje u BiH, BHIMSMA Core’ između Ministarstva civilnih poslova BiH, Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno deminiranje i nevladine humanitarne organizacije Norveška narodna pomoć.
Na ovaj način želi se povećati efikasnost uklanjanja mina u BiH prenosom svih podataka i procedura o uklanjanju mina sa postojećeg BHMak informacionog sistema (BHMAIS) na savremeni BHIMSMA Core informacioni sistem. To će osigurati da BiH ima tačne, transparentne i pouzdane podatke o protivminskom djelovanju kojima će upravljati BHmak u skladu sa usvojenim Standardnim operativnim procedurama, a koje će koristiti deminerska zajednica u zemlji.
Ministarstvo civlnih poslova uputiće Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru usvajanja.