Vakufska banka: Neto dobit na polugodištu 563 hiljade KM

0
1393
Aktiva Vakufska banka na kraju juna 2021. iznosila je oko 308,16 miliona KM

Vakufska banka d.d. Sarajevo ostvarila je u prvom polugodištu 2018. neto dobit u iznosu od 562,9 hiljada KM što je za 138 posto više u odnosu na 236,4 hiljade KM iz juna prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja ove banke koji je pripremljen u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).
Ukupni prihodi banke od kamata smanjeni su za 3,2 posto i na kraju juna ove godine iznosili su oko 5,28 miliona KM u odnosu na blizu 5,46 miliona KM iz juna prošle godine, dok su ukupni prihodi od naknada i provizija porasli na blizu 3,14 miliona KM ili za 1,1 posto u odnosu na godinu ranije kada su iznosili oko 3,10 miliona KM.
Pri tome su neto prihodi banke od kamata porasli oko 4 posto, na 3,59 miliona sa 3,45 miliona iz juna lani, dok su neto prihodi od naknada i provizija smanjeni za 0,1 posto, na 2,58 miliona sa 2,59 miliona KM.
Ukupna aktiva Vakufska banka na kraju juna ove godine iznosila je 346,49 miliona KM i za 1,1 posto je viša u odnosu na blizu 342,75 miliona KM koliko je iznosila na kraju 2017. godine, podaci su iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja banke objavljene danas na Sarajevskoj berzi.
U prvom polugodištu kapital Vakufske banke je iznosio blizu 29,56 miliona KM i za 1,9 posto je viši u odnosu na ponovno iskazano stanje od blizu 29 miliona KM na kraju 2017. godine (učinci promjena u računovodstvenim politikama).
Vakufska banka je na kraju juna ove godine imala 163 zaposlena što je za 23 radnika manje nego u istom periodu lani.