Vakufska banka: Neto dobit u 2019. pala na 84 hiljade KM

0
438
Aktiva Vakufska banka na kraju juna 2021. iznosila je oko 308,16 miliona KM

Vakufska banka d.d. Sarajevo ostvarila je u 2019. godini neto dobit u iznosu od 84 hiljade KM što je za 1,04 miliona maraka manje nego godinu ranije kada je iznosila 1,12 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke koji je pripremljen u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).
Neto prihodi banke od kamata na kraju 2019. godine iznosili su blizu 6,74 miliona KM i za 5,6 posto su manji u odnosu na 7,13 miliona KM iz 2018. godine, dok su u istom periodu ukupni neto prihodi od naknada i provizija porasli za 0,1 posto, na 5,35 miliona sa 5,34 miliona maraka.
Ukupna bilansna aktiva Vakufska banka na kraju 2019. godine iznosila je oko 322,09 miliona KM i za 4,5 posto je viša u odnosu na blizu 308,34 miliona KM iz 2018. godine, podaci su iz godišnjeg finansijskog izvještaja banke objavljenog na Sarajevskoj berzi.
Kapital Vakufske banke u 2019. iznosio je 30,23 miliona KM i za 0,5 posto je viši u odnosu na 30,07 miliona KM s kraja 2018. godine.
Vakufska banka je na kraju 2019. godine imala 170 zaposlenih što je za četiri radnika više nego godinu ranije.
Podsjetimo, većinski vlasnici Vakufske banke su ASA Finance sa 73 posto udjela koja je, kao članica ASA Group u kojoj već posluje i ASA Banka, transakcijom na Sarajevskoj berzi u novembru 2019. godine od Badeco Adrije d.d. Sarajevo (bivša Fabrika duhana Sarajevo) kupila više od 550 hiljada dionica u vrijednosti od 17,2 miliona KM.
Pored ASA Finance značajniji vlasnički udio u Vakufskoj banci ima i Mahmal Investment Company Ltd (7,30%), Hifa Oil d.o.o. Tešanj (3,52%) te Mehmed Jahić (3,06%)…