Vakufska banka ostvarila u 2017. neto dobit od 144 hiljade KM

0
1652
Aktiva Vakufska banka na kraju juna 2021. iznosila je oko 308,16 miliona KM

Vakufska banka d.d. Sarajevo ostvarila je u 2017. godini neto dobit od 144 hiljade KM što je za 79 posto manje u odnosu na godinu ranije kada je dobit iznosila oko 688 hiljada KM, podaci su iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke koje je analizirao biznis portal Profitiraj.ba.
Ukupni prihodi od kamata na kraju 2017. veći su za 1,2 posto i iznosili su blizu 10,95 miliona KM (2016: 10,82 miliona KM), dok su prihodi od naknada i provizija smanjeni za 1,3 posto, na 6,47 miliona KM u odnosu na 6,39 miliona iz 2016. godine.
Ukupna aktiva Vakufske banke na kraju 2017. iznosila je blizu 342,75 miliona KM i za 1,2 posto je manja u odnosu na 346,90 miliona KM s kraja 2016. godine, podaci su iz godišnjeg finansijskog izvještaja banke.
Kapital ove banke u većinskom vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih lica na kraju 2017. je iznosio oko 33 miliona KM i za 22,9 posto je veći nego 2016. kada je iznosio 26,85 miliona KM.
Vakufska banka je na kraju 2017. godine imala 179 uposlenih što je za 22 radnika manje nego godinu ranije.