Vanjskotrgovinski deficit BiH u 2018. oko 7,37 milijardi KM

0
965
Pokrivenost uvoza izvozom iz RS u januaru ove godine bila 80,1 posto

Vijeće ministra BiH na današnjoj sjednici je usvojilo Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, u kojoj se navodi da su glavne karakteristike bile povećanje ukupne vanjskotrgovinske razmjene i rast izvoza.
Ukupna robna razmjena BiH u 2018. godine iznosila je 31,17 milijardi KM, od čega je vrijednost izvezene robe bila 11,9 milijardi KM, a uvezene robe 19,27 milijardi KM, te je zabilježen vanjskotrgovinski deficit od 7,37 milijardi KM.
Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner, tako do u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65,3%, a slijede zemlje CEFTA-e sa 13,7%, dok ostale zemlje učestvuju sa 21%. U odnosu na prethodnu godinu, zabilježen je rast ukupne robne razmjene sa EU od 7,4%.
Izvoz u EU činio je 73% ukupnog bh. izvoza u 2018. godini i povećan je za 10,3%, a uvoz za 5,3%, dok je pokrivenost uvoza izvozom tokom 2018. godine porasla za 3,5%. Trgovinski deficit sa zemljama EU smanjen je za 7,1%.
Tokom 2018. godine najviše smo izvozili u Njemačku (1,74 milijarde KM), Hrvatsku (1,46 milijardi KM), Italiju (1,35 milijardi KM), Srbiju (1,25 milijardi KM), Sloveniju (1,06 milijardi KM), Austriju (1,02 milijarde KM), Crnu Goru (401,45 miliona KM), te Tursku (323,22 miliona KM).