Važno je planski razvijati turizam u Hercegovini

0
1356
Stjepan Primorac: Nastupom klastera na sajmovima otvaramo nova turistička tržišta

Hercegovina je tek na redu da se otkrije kao atraktivna turistička destinacija i slijedi oblikovanje naše turističke ponude, jer se trenutno turizam razvija stihijski, a ne planski.
Ovo je izjavio Stjepan Primorac, predsjednik Turističkog klastera Hercegovine i direktor hotela Bigeste iz Ljubuškog, koji obnaša i funkciju predsjednika Udruge za turizam pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH.
On je za agenciju Apriori BH izjavio da se turizam mora graditi planski i strateški, ako želimo dobre rezultate.
Prema riječima Primorca, turistički klaster Hercegovine okuplja 32 članice i najvažnija je organizacija u razvitku Hercegovine kao turističke destinacije.
“Kroz organizaciju sastanaka, tura kroz prostore članica klastera, edukacije, te provođenje EU i međunarodnih projekata zauzeli smo primarnu ulogu pozicioniranja Hercegovine za važnu turističku destinaciju. Sudjelovanjem na sajmovima otvaraju nam se nova tržišta, a što je važno za razvoj turizma, uspostavljanje partnerstava i predstavljanje naše zemlje turistima“, kaže Primorac.
On je dodao da je klaster u proteklom periodu organizirao i edukacije za konobare i kuhare koje su dale pozitivne rezultate te da planiraju nastaviti obuke jer se radi o nedostajućem kadru na hercegovačkoj ugostiteljskoj sceni.
O razvojnim turističkim planovima i aktivnostima biće riječi u okviru Konferencije Apriori Turizam 2019 pod nazivom ‘Razvoj destinacijskog turizma’ koja će se održati 11. aprila ove godine u okviru Međunarodnog sajma privrede/gospodarstva u Mostaru.
Konferencija će okupiti 20 predavača i panelista iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije gdje će se putem dva panela i devet uvodnih izlaganja u fokus staviti teme iz oblasti razvoja destinacije.
Organizatori konferencije su Apriori BH – Agencija za profesionalno usavršavanje i Turistički klaster Hercegovina, pod pokroviteljstvom Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.