Veća sigurnost i manje gužve u Sarajevu: Usvojen projekt adaptivnog upravljanja saobraćajem

0
332
Projekt će tretirati dio grada sa najvećom potrebom za regulacijom saobraćaja, a to je tramvajski koridor

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, donijela Odluku o usvajanju kapitalnog projekta ‘Adaptivno upravljanje saobraćajem’ vrijednog 16 miliona KM.
“Svrha ovog projekta je nabavka savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekt također podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija”, istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu je planirano vanjsko zaduženje za realizaciju ovog projekta u iznosu od sedam miliona eura, putem Evropske banka za obnovu i razvoj.
Projekt će biti baziran na najmodernijoj senzorskoj opremi, kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture.
Projekt će tretirati dio grada sa najvećom potrebom za regulacijom saobraćaja, a to je tramvajski koridor, kao glavnu arteriju u Sarajevu, ulaz u grad iz pravca Vogošće i još neke bitne susjedne raskrsnice, dok će sistem biti proširiv i za regulaciju na transverzalama (paralelnim saobraćajnicama) kao dio budućih projekata.