Veće naknade za 90.000 korisnika boračkih naknada u FBiH

0
356
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta FBiH iznosili su 2.795,46 miliona KM

Na osnovu koeficijenta i osnovice, koju je Vlada Federacije BiH utvrdila na posljednjoj sjednici, uvećane naknade dobivat će 90.000 korisnika prava boračko-invalidske zaštite u FBiH, dobitnika najvećih ratnih priznanja i korisnika ličnih i porodičnih invalidnina.
Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo kazao je da je usvajanjem koeficijenta jedan, Vlada FBiH izvršila povećanje mjesečnih naknada za 2,07 posto za te korisnike, te osigurala oko 1,9 miliona KM za period septembar-decembar 2020. godine.
“Povećanje za te korisnike bilo je planirano za period već od početka ove godine, ali pojavom virusa korone je prolongirano. Odnosno, taj novac je preusmjeren na tzv. korona zakon. Međutim, Vlada FBiH je iznašla mogućnosti i osigurala povećanje za period septembar-decembar ove godine za korisnika ličnih i porodičnih invalidnina i dobitnika ratnih priznanja. Naravno, to povećanje se odnosi i na naredne godine”, kazao je Terzo.
Iz Koordinacije temeljnih boračkih organizacija FBiH na čelu sa Alminom Škrijeljom, pozdravili su odluku Vlade FBiH o povećanju koeficijenta koja je rezultat zajedničkih dogovora.