Velika Britanija i skandinavske zemlje evropski lideri u otvorenom bankarstvu

Otvoreno bankarstvo osnažuje potrošače i kompanije da preuzmu kontrolu nad svojim finansijskim podacima i finansijskom budućnošću

0
406
Otvoreno bankarstvo rapidno postaje svjetski fenomen

Prema novom izvještaju kompanije Mastercard o tome koliko su evropske zemlje spremne da prihvate otvoreni bankarski ekosistem, skandinavske zemlje i Velika Britanija nalaze se u najboljim položaju da iskoriste prednosti ovog sistema.
Otvoreno bankarstvo rapidno postaje svjetski fenomen. Ono osnažuje potrošače i kompanije da preuzmu kontrolu nad svojim finansijskim podacima i finansijskom budućnošću, istovremeno stimulišući konkurenciju i inovacije među pružaocima finansijskih usluga. Izvještaj ‘Indeks spremnosti za otvoreno bankarstvo: Budućnost otvorenog bankarstva u Evropi’ pokazao je da su digitalni finansijski sistemi u skandinavskim zemljama i Britaniji u vrlo dobrom položaju da omoguće široku upotrebu ovog koncepta jer:
– postoji širok pristup internetu među domaćinstvima – 95% u Danskoj, 98% u Norveškoj, 96% u Švedskoj i Velikoj Britaniji;
– pametni telefoni imaju visok udio u ukupnom broju pametnih uređaja – 88% u Danskoj, 95% u Norveškoj, 79% u Švedskoj i 83% u Velikoj Britaniji;
– udio stanovništva dobi od 14-76 godina koji koriste digitalno bankarstvo je visok – 91% u Danskoj, 95% u Norveškoj, 84% u Švedskoj i 88% u Velikoj Britaniji.
“Koristeći prednosti panevropskih inicijativa kao što je PSD2, sve evropske banke napreduju prema potpuno otvorenom bankarskom okruženju, ali jasno je da Velika Britanija i Skandinavci prednjače s velikom spremnošću potrošača i brojnim rješenjima koja su već zaživjela. Širom kontinenta postoje različiti pristupi i kako bi se osiguralo da sva evropska tržišta mogu iskoristiti mogućnosti koje pruža otvoreno bankarstvo, potreban je veći stepen standardizacije. Mastercard Open Banking Connect platforma pruža univerzalnu vezu s funkcionalnostima otvorenog bankarstva finansijskih institucija, pružajući trećim stranama opseg, otpornost i brzinu”, rekao je Jim Wadsworth, viši potpredsjednik za otvoreno bankarstvo, Mastercard.
Bankarska rješenja koja su zaživjela u Velikoj Britaniji daju klijentima mogućnost da na jednom ekranu vide stanje računa i transakcije drugih institucija, a tu su i aplikacije za upravljanje ličnim finansijama kao što su Cleo, Plum i Moneybox, koje pomažu ljudima da lakše upravljaju svojm budžetom, te da lakše štede. Početkom 2021. godine više od 3 miliona potrošača i kompanija u Velikoj Britaniji koristilo je proizvode otvorenog bankarstva za upravljanje svojim finansijama, pristup kreditima i plaćanja. Obimi plaćanja preko API-ja otvorenog bankarstva u Velikoj Britaniji povećali su se za više od 70% u periodu od četvrtog kvartala 2020. Do prvog kvartala 2021. godine.
Skandinavske zemlje takođe su na dobrom putu kada je u pitanju otvoreno bankarstvo i spremnost potrošača na korištenje takvih sistema, jer se Norveška može pohvaliti najvećom internet penetracijom sa 98% umreženih domaćinstava.
Takođe, izvještaj naglašava ključne razlike u pristupu zemalja otvorenom bankarstvu:
• Francuska, Italija, Španija – otvoreno bankarstvo se koristi kao mehanizam za digitalnu transformaciju u domaćim platnim ekosistemima.
• Njemačka – preduzima se kolaboracijski pristup za razvoj otvorenog bankarstva.
• Danska, Norveška, Švedska – skandinavski modeli saradnje i inicijativa P27 uključuju otvoreno bankarstvo za uspostavljanje sistemakoji funkcionišu na prekograničnom nivou.
• Poljska, Mađarska – otvoreno bankarstvo se koristi kao mehanizam kako bi se preskočile ustaljene bankarske infrastrukture.
Generalno, cjelokupna slika širom Evrope je obećavajuća, a svih deset zemalja obuhvaćenih izvještajem napreduje u ključnim oblastima. Da biste pristupili cjelovitom Izvještaju o spremnosti za otvoreno bankarstvo, posjetite: openbanking.mastercard.com/readinessindex i potražite detalje o registraciji na Mastercard webinar o spremnosti za otvoreno bankarstvo koji je zakazan za 12. juli.